KAMUOYU DUYURUSU

Kurucusu olduğum Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu, kurulduğu günden 22 Aralık 2019 tarihine kadar, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli çalışmalar yapmış, pek çok projenin temellerini atmış ve güvenli ve sağlıklı iş ve yaşam kültür ve bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmaları ile Türkiye’nin bu alandaki en büyük ve en etkin sivil toplum üst kuruluşu olmuştur.

Federasyon, yukarıda bahsi geçen tüm faaliyetlerini, siyaset üstü bir anlayışla, herhangi bir siyasi oluşumun, sermaye yapısının, cemaat ve cemiyetin desteğini almadan ve bu yapılarla hiçbir ilişiği olmadan, bu arada devletten de tek kuruş destek almadan tamamen özerk bir çizgide, hukuka, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile icra etmiştir.

Ancak, üzülerek müşahede ettiğim üzere Federasyon, 22 Aralık 2019 tarihinden bu yana geçen iki aylık zaman zarfında kuruluş ilkelerinden uzaklaşmış, siyasi ve ticari kimlikle hareket eder bir çizgiye yönelmiş, tarafsız ve özerk yapısını kaybetmiş,  hedeflerinden sapmış, her şeyden önemlisi etik ve hukuk kurallarından uzaklaşan, hukuka aykırı eylemleri olan antidemokratik bir yapı halini almıştır.

Kısa sürede bu duruma gelen/getirilen federasyonun, kanaatimce, sağlıklı ve güvenli iş yaşamının oluşmasına ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanının gelişimine katkı sunma imkân ve kabiliyeti giderek azalmış ve hatta hiç kalmamıştır.

Tüm uyarı ve tavsiyelerimize rağmen, kendi bildikleri yolda “büyük amaç ve hedeflerle kurduğumuz federasyonu” bu duruma getiren Başkanlık Makamının bu yöndeki eylem ve söylemleri ile birlikte kasıtlı olarak aleyhimde karalama faaliyetleri de devam etmektedir.

  Bu durumda, kurucusu olduğum hatta isim hakkı ve marka tescilini de muhafaza ettiğim Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu‘nun (şahsımla birlikte anılan) marka değerini ve sektöre katkılarını muhafaza etmek ve kirletilmesini önlemek adına hukuk kuralları içerisinde gereken her şeyi yapacağımı, bu arada en önemli davam olan “sağlıklı ve güvenli iş ve yaşam alanları oluşturma yolundaki mücadele ve yürüyüşümü” daha etkin ve farklı platformlarda yürüteceğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

29 Şubat 2020
Saygılarımla,

Ceyhun TARGIN
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu
Kurucu Başkanı